سئو تخصصی

بسته برنزی - سئو تخصصی - ۳۰ روز

در بسته اقتصادی سایت به صورت کامل بررسی شده و الویت بندی انجام می شود تا در صورت نیاز کارفرما به صورت مرحله به مرحله سئو انجام شود.

بسته نقره ای - سئو تخصصی - ۹۰ روز

در بسته ویژه پس از بررسی سایت مشکلات به صورت کامل به کارفرما ارائه شده و پس از بررسی اینکه کدام بخش مهتر بوده شروع به ارتقا سئو سایت می کنیم.

بسته طلایی - سئو تخصصی - ۱۸۰ روز

در بسته حرفه ای سئو وب سایت به صورت ۱۰۰٪ انجام می شود. تمامی موارد به صورت دسته بندی مشخص شده و طی یک بازه زمانی توسط کارشناسان ما انجام می شود.